Решение на Общински съвет Карлово за създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежите

Правилник за организиране на дейноста на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта
Решения на Общински консултативен съвет по въпросите на младежите

Решение №1/05.05.2016 г.