РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.22Б,АЛ.2, Т.14 ОТ ЗОП М.08.2015 Г. ЦДГ СЛЪНЦЕ