Община Карлово

Официален сайт

Възложител
ДГ Първи юни
Състояние
Отворена
Краен срок за подаване на оферти
29/06/2018 17:00
Преписка
Документи
docx заповед 21.06.2018 г
doc обява 21.06.2018 г.
httpoldkar документация 21.06.2018 г.

docx протокол 09.07.2018 г.