Община Карлово

Официален сайт

Възложител
ДГ Гина Кунчева
Състояние
Отворена
Краен срок за подаване на оферти
29/06/2018 17:00
Преписка
Документи
pdf заповед гина кунчева 21.06.2018 г
pdf обява гина кунчева 21.06.2018 г.
httpoldkar документация 21.06.2018 г

docx протокол 06.07.2018 г.
pdf договор 10.09.2018 г.