Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Уведомление - водата да бъде използвана само за питейно-битови нужди 21 Юни 2018 Посещения: 1967
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2489/13.06.2018г. 13 Юни 2018 Посещения: 2114
Индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд - 08 Юни 2018 Посещения: 2055
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности 29 Май 2018 Посещения: 1849
Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Карлово 02 Май 2018 Посещения: 2053
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-151 ОТ 08.12.2017 Г. 02 Май 2018 Посещения: 2050
Обявление №90-00-268 29 Март 2018 Посещения: 2234
Конкурс за финансиране на проекти за младежки дейности в малките населени места на община Карлово 23 Март 2018 Посещения: 2122
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 21 Февруари 2018 Посещения: 1926
Обявление от 14.02.2018 г. 14 Февруари 2018 Посещения: 2078